Prof. Dr. Fuat Demirkıran - Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Jinekoloji Onkoloji Bilim Dalı

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan bazı çalışmalar
 • Öçer F., Demirkıran F ., Işıloğlu H., Erkün E., Tolun N.: Uterus Sarkomları : Klinik ve Patolojik ve İrdeleme. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi . 3:4 223-229 1989
 • Demirkıran F ., Ocak V., Bağrıaçık N.: İnsuline Bağımlı Diyabetik Gebelerde Perinatal Mortalite ve Konjenital Anomali Sıklığı . Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi . 3:4 236-239 1989
 • Demirkıran F ., Erkün E., Oral E., Şentürk L., Arvas M., Işıloğlu H., Şenocak M.: Human Papilloma Virus İnfeksiyonun Serviks Kanseri ile İlişkisi . Jinekoloji ve Obstetri'de Yeni Görüş ve Gelişmeler. 3:1 31-37 1992
 • Demirkıran F ., Oral E., Aydınlı K., Kösebay D., Özcan H.: İnfantil Serebral Paralizi : Etyolojide Rol Oynayan Faktörler. Kadın Doğum Dergisi . 8:1 4-8 1992
 • Demirkıran F ., Aydınlı K., Hekim H., İrez T., Kılavuz Ö., Şanioğlu C., Atasü T.: Jinekolojik Tümörlerde CEA, AFP ve HCG'nin Doku Konsantrasyonları İle Plazma Düzeyleri Arasındaki İlişki. Jinekolojik Obstetrik Dergisi . 6:3 139-147 1992
 • Demirkıran F ., Arvas M., SarıdoŞan E., Işıloğlu H., Koca S., Kösebay D., Erkün E.: Uterus Sarkomları : 53 Olgunun Histopatolojik Özellikleri ve Tedavi Sonrası Nüks Yerlerinin İrdelenmesi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 3:3 60-63 1993
 • Demirkıran F ., Arvas M., Erkün E., Kösebay D., Işıloğlu H., Aktaş E.: Endometrium Kanserinde Myometrial İnvazyon Derinliğinin Transvaginal Ultrasonografi ile Tespiti . Jinekoloji ve Obstetri'de Yeni Görüş ve Gelişmeler . 4:1 45-50 1993
 • Demirkıran F ., Arvas M., Molinas N., Erkün E., Kösebay D., Işıloğlu H., Berkarda B., Okan S., Beşe T., Dirican A.: Epiteliyal Over Kanseri Olgularında Sekonder Sitoredüksiyon Sonrası Rezidü Tümör Miktarının Hastalığın Seyri üzerine Etkisi. Kadın Doğum Dergisi 9:1 27-31 1993
 • Molinas N., Serdengeti S., Demirkıran F ., Büyükünal E., Derman U., Berkarda B.: Koryokarsinomlarda Kemoterapi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 8:106-108 1994
 • Madazlı R., Demirkıran F ., Çetinkaya M., Benian A., İdil M., Erkün E.: Postmenopozal Kanaması olan 697 Olgunun Histopatolojik Bulgularının İrdelenmesi. Kadın Doğum Dergisi 11:1 44-48 1995
 • Kösebay D., Beşe T., Erkün E., Demirkıran F ., Arvas M., Moin F., Kaleli S., Aydınlı K., Şanioğlu C., Aksu F.: Endometriyum Kanserinde Sağkalım ve Hastalıksız Yaşam Süresine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirmesi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 6:259-268 1996
 • Demirkıran F ., Henden F. Calay Z., Arvas M., Şentürk S., Kaleli S., Beşe T., Aydınlı K., Şanioğlu C., Benian A., Erkün E., Kösebay D.: Evre I Endometriyum Kanseri Olgularında PCNA ve AgNOR'un Prognostik Önemi. Jin Onkol Dergisi 1:1 8-14, 1998
 • Keskin M., Demirkıran F ., Beşe T., Kaleli S., Şentürk L., Arvas M., Aydınlı K., Şanioğlu C., Erkün E., Kösebay D.: Adneksiyal Kitlelerin Ultrasonografik Özellikleri ve Renki Doppler Ultrasonografinin Ayırıcı Tanıdaki Yeri. Obstet Jin Ultrasonografi Dergisi, 2:2 91-97 1998
 • Demirkıran F .: Premalign ve Malign Vulvo-Vajinal Lezyonların Tarama ve Erken Tanısı, Demirkıran F .: Jinekolojik Kanserlerde Erken Tanı ve Tarama. Obstetrik ve Jinekoloji Sürekli Eğitim Dergisi. 2:1 15-27, 1998
 • Demirkıran F .: Postmenopozal Endometriyumun Ultrasonografik Değerlendirmesi: HRT ve Tamoksifen Etkisi, Yayla M.:Transvaginal Ultrasonografi. Obstetrik ve Jinekoloji Sürekli Eğitim Dergisi. 2:3 475-491, 1998
 • Beşe T., Demirkıran F ., Arvas M., Aydınlı K., Şanioğlu C., Erkün E., Kösebay D.: Granüloza Hücreli(Adult Tip) Over Tümörlerinin Uzun Dönem Takip Sonuçları: On Yıllık Hastalıksız Yaşam Süresi. Jinekolojik Onkoloji Dergisi 3:2 50-56 2000
 • Demirkıran F ., - Beşe T., Arvas M., Benian Ali., Şanioğlu C., Erkün E., Aydınlı K., Kösebay D.,: Overin malign germ hücre tümörleri: 12 yıllık deneyim. Jinekolojik Onkoloji Dergisi 4:1 23-28 2001
 • Demirkıran F ., Beşe T., Çoşkun N., Arvas M., Calay Z., Körbeyli B., Erkün E., Aydınlı K., Şanioğlu C., Kösebay D.: Epiteliyal over kanserli hastalarda p53 ve c-erbB aşırı ekspresyonunun prognostik rolü. Jinekolojik Onkoloji 4:2 77-85, 2001
 • Müdüroğlu M.,Öncül M, Demirkıran F ., Kösebay D., Yıldız Eryılmaz Hatice ., Pelvik jinekolopjik operasyon sonrası ateş(Febril morbidite) görülme durumu ve ekkileyen faktörlerin irdelemesi. Cerrahpaşa Tıp dergisi 37: 121-125, 2007

 


 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan bazı çalışmalar
 • Ocak V., Demirkıran F ., Şen C., Çolgar U., Öer F., Kılavuz Ö., Uras Y.: The Predictive Value of Fetal Heart Rate Monitoring : a retrospective analysis of 2165 high-risk pregnancies European J of Obstet Gynecol and Rep Biology . 44:53-58 1992
 • Çepni İ., Demirkıran F ., Önsel Ç., Kahraman N., üzüm F., Erkün E., IŞıloğlu H., Uslu İ., Madazlı R., Arvas M., Kapıcıoğlu T., Urgancıoğlu I.: Preoperatif Assessment of Lymph Nodes Metastases in Gynecologic Malignencies by Pelvic Lymphoscintigraphy. European J of Lymphology and Related Problems 3:12 111-118 1992 .
 • Demirkıran F ., Arvas M., Erkün E., Kösebay D., Işıloğlu H , Aktaş E ,.Mil Z.: The Prognostic Significance of Cervico-Vaginal Cytology in Endometrial Cancer. Eur J Gynaec Oncol 16:5 403-409 1995
 • Kaleli S., Kösebay D., Beşe T., Demirkıran F ., Öz U., Arvas M., Aydınlı K., Erkün E.: A strong Prognostic Variable In Endometrial Cancer; Flow Cytometric S Phase Fraction. Cancer 79:944-951 1997
 • Beşe T. Demirkıran F ., Arvas M., Öz A,. Kösebay D., ErkünE.: What Should be Cuf-Off Level of Serum Ca 125 to Evaluate The Disease Status Before Second-Look Laparotomy İn eplthelial Overian Cancer? Int J Gynecol Cancer 7:42-45, 1997
 • Demirkıran F ,Kumbak B,Beşe T,Arvas M,Benian A,Aydin S,Uzun H,Sanioglu C,Aydinli K, Kosebay D :Vascular endothelial growth factor in adnexal masses.Int J Gynaecol Obstet.2003 Oct;83(1):53-8
 • Guven MA,Bese T, Demirkıran F : Comparison of hydrosonography and transvaginal ultrasonography in the detection of intracavitary pathologies in women with abnormal uterine bleeding.Int J Gynecol Cancer.2004 Jan-Feb;14(1):57-63.
 • Gezer A, Şaar A., Demirkıran F , Benian A., Şimşek Y., Albayrak., Kösebay D.,: Efficacy of hysteroscopy for endometrial pathology: the experience of a university clinic on diagnostic accuracy and the comparison eith the other methods. Gynecol Surg 1:227-230, 2004
 • Tulunay G,Arvas m,Demir B, Demirkıran F ,Boran N,Beşe T,Ozgul N,Kose MF.Kosebay D. Primary fallopian tube carcinoma:a retrospective multicenter study.Eur J Gynaecol Oncol.2004;25(5):611-4
 • Arvas M,Kose F,Gezer A, Demirkıran F ,Tulunay G,Kosebay D :Radical versus conservative surgery for vulvar carcinoma. Int J Gynaecol Obstet.2005 Feb;88(2):127-33.Epub 2004 Nov 30.
 • Cepni İ,Ocal P,Erkan S,Saricali FS,Akbas H, Demirkıran F ,İdil M.Beşe T. :Comparison of transvaginal sonography,saline infusion sonography and hysteroscopy in the evaluatin of uterine cavity pathologies.Aust N Z J Obstet Gynaecol.2005 Feb;45(1):30-5
 • Akcay T.Dincer Y,Alademir Z,Aydinli K,Arvas M, Demirkıran F ,Kosebay D.:Significance of the 0(6)-methylguanine-DNA methyltransferase and glutathione S-transferase activity in the sera of patients with malignant and benign ovarian tumors.Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.2005 Mar 1;119(1):108-113
 • Senay S., Kaya U., Cagil H., Demirkıran F ., Alhan C.: Surgical Managament of the intravenbous leiomyoma with cardiac extension . Do we need total circulatory arrest?. Thorac cardiov Surg 55:1-2, 2007
 • Demirkiran F, Bese T, Arvas M, Yilmaz O, Ilvan S. Ovarian metastasis from malignant thymoma. Int J Gynaecol Obstet. 2009 May;105(2):176-7. Epub 2009 Feb 20.
 • Beşe T., Demirkıran F., Guralp O., Sanioğlu C., Arvas M: Transtubal transport of  carcinoma cells in to the peritoneal cavity after saline infusion via transcervical route in the the patients with endometrial carcinoma. Int J Gynecol Cancer  19(4): 682-5  2009
 • Pekmezci S., Saribeyoğlu K., Arvas M., Demirkiran F., Ozguroglu M.: Surgery for Isolated Liver Metastasis of ovarian cancer. Asian J of Surgery 33:2, 83-87 2010
 • Beşe T., Marbaros M., Balkaya E., Guralp O., Cengiz S., Demirkiran F., Sanioğlu C., Arvas M.;, Comparison of total plasma lysophosphatidic acid and serum CA-125 as a tumor marker in the diagnosis and follow-up of patients with epithelial ovarian cancer. J Gynecol Oncol. December 30; 21(4): 248–254 2010
 • Dursun P  Erkanlı P, Gültekin M, Güvenal T., Güzel AB., Tarhan NC., Altundağ O., Demirkiran F., Beşe T., Yildirim Y and et al.:A Turkish Gynecologic Oncology Group study of fertility-sparing treatment for early-stage endometrial cancer. Int J Gynecol Obstet ;119(3):270-3. 2012
 • Demirkiran F., Erenel H., Arvas M., Beşe T., Yavuz E., Sanioğlu C.: Which is the best technique for endometrial sampling? Aspiration (pipelle) versus dilatation and curettage (D&C). Archives of gynecology and obstetrics. 286(5):1277-82. 2012
 • Balcan EE., Demirkiran F., , ... Tayfur T Cift Serum Levels of Epidermal Growth Factor, Transforming Growth Factor, and c-erbB2 in Ovarian Cancer. Int J Gynecol Cancer 22(7):1138-42 2012,
 • Demirkiran F.: Contraversies in the management of endometrial cancer.
  OJOG 2. 373-381, 2012

 


 

Yazılan kitap bölümleri:
 • 1- Kösebay D., Demirkıran F .: Serviks Kanseri. Kişnişçi H., ark.(ed.): Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Ankara 942-957, 1997
 • 2- Kösebay D., Demirkıran F .: Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklarda Epidemiyoloji. Özalp S(ed). Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar. Eskişehir 11-26, 1997
 • 3- Kösebay D., Demirkıran F .: Hormon Replasman Tedavisi ile Meme Kanseri arasındaki İlişki. Ertüngealp E., Seyisoğlu H.(ed): Menopoz, İstanbul Baskıda.
 • 4- Demirkıran F .: Uterin Kitlelerin Ultrasonografik Değerlendirmesi. Aksu F.(ed): Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Doğum Kliniği Bilimsel Etkinlikleri 1994-1999, Baskıda, İstanbul
 • 5- Demirkıran F .: Management of Adnexal Masses : Ultrasonographic assessment. Aksu F.(ed): Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Doğum Kliniği Bilimsel Etkinlikleri 1994-1999, Baskıda, İstanbul
 • 6- Arvas M., Demirkıran F .: Effects of Tamoxifen on the Female Genital Tract. Aksu F.(ed): Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Doğum Kliniği Bilimsel Etkinlikleri 1994-1999, İstanbul, Baskıda
 • 7- Kösebay D., Demirkıran F . : İnvazi serviks kanseri, Jinekolojik Onkoloji ed. Güner H, 2002
 • 8. Demirkıran F .: Organ koruyucu girişimler., , Jinekolojik Onkoloji ed. Güner H, 2002
 • 9. H. Güner (ed)Jinekolojik ve Obstetrikal Cerrahi, Demirkıran F . Jinekolojik operasyonlarda karşılaşılan jinekolojik olmayan tümörler. 2005, Sirem matbaacılık Ankara
 • 10. Beksaç S (ed)A.Ayhan, D.Kösebay, K Yüce(y. ed) Jinekoloji, Jinekolojik Onkoloji, Demirkıran F ., Jinekolojik onkolojide fertilite koruyucu girişimler 2005 Ankara, Öncü Basın evi.
 • 11. Uras C (ed), Sentinel lenf nodu. Demirkıran F ., Jinekolojik Onkolojide Sentinel lenf nodu uygulamaları. İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2007
 • 12. Kösebay D., Demirkıran F .: Serviks Kanseri. Kişnişçi H., ark.(ed.): Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Güneş Kitapevi, Ankara 2008
 • 13. Madazlu R(ed). Plasenta: Demirkıran F uat, Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar, 2008 İstanbul, Nobel Tıp Kıtapevi
 • 14. 9. H. Güner (ed) Jinekolojik Onkoloji . Demirkıran F . Serviks Kanseri. 2009 :Ankara, baskıda

 


İLETİŞİM

İ.Ü Cerrahpaşa Tıp fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekoloji Onkoloji Bilim dalı, Kocamustafa Paşa, İstanbul
Tel: 0212 414 30 00 - 22043
Jinem Kadın Sağlığı Merkezi
Güzel bahçe sk. Seren ap. No:18/2 Nişantaşı, İstanbul
Tel: 0212 291 68 55 / 0212 291 68 57
Fax: 0212 291 68 56
Yukarı