Prof. Dr. Fuat Demirkıran - Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Jinekoloji Onkoloji Bilim Dalı

ENDOSKOPİ UYGULAMALARI VE VIDEOLAR

Jinekoloji ve Jinekolojik Onkolojide Endoskopi - Laparoskopi Uygulamaları

Endoskopi vücut boşluklarının veya içi boş organların bir optik sistem yardımı ile görüntülenmesi ve incelenmesidir.  Bu optik sistem başlıca kamera ve monitörden oluşur.  Endoskopi uygulamaları önceki yıllarda tanı amaçlı kullanılmakla birlikte günümüzde ağrılıklı olarak biyopsi(doku örneği almak) ve cerrahi müdahale amacı ile kullanılmaktadır.

Endoskopi uygulamaları

1.Laparoskopi :

Bir optik sistem yardımı ile karın içi boşluğunun  ve organlarının görüntülenmesi veya incelenmesidir. Laparoskopik cerrahi bu istemi ve ilgili aletleri kullanarak yapılan cerrahidir. Laparoskopik cerrahilerde,  kamera ve ilgili aletleri karın boşluğuna sokmak için karın cildinde açılan 10 ve 5 mm çapında 3 veya 4 delik kullanılır. Laparoskopik cerrahiler minimal invaziv cerrahi ve kapalı ameliyat olarak da tanımlanır. Laparoskopik cerrahiler bu işlem için üretilmiş bir sistem(robot) aracılığı ile yapıldığında robotik cerrahi olarak tanımlanır.

Laparoskopik ve robotik cerrahide esas olarak yapılan işlem ve uygulama tekniği birbirinin aynıdır. Laparoskopik cerrahide kullanılan aletlerin yönetimi tümü ile cerrahın elinde iken robotik cerrahide robota bağlı aletler uzaktan cerrah tarafından yönetilir.  Her iki yöntemde minimal invaziv cerrahi, başka bir deyişle kapalı ameliyattır. Bu iki yöntemin kendi içinde iyi ve kötü tarafları vardır. Kısaca laparoskopi cerrahi robotik olana göre daha ucuzdur ve daha az giriş deliğine gereksinim gösterir. Buna karşılık robotik cerrahide cerrahın operasyon sırasındaki konforu biraz daha iyidir ve bazı uygulamalarda hekime kolaylık sağlar.

2. Histeroskopi:

Bir optik sistem yardımı ile uterusun(rahim içinin) görüntülenmesi veya incelenmesidir. Laparoskopide olduğu gibi histeroskopi ile de rahim içinde cerrahi uygulamalar yapılabilir. Bunların başlıcalar rahim içinden polip ve myom çıkarmaktır.

Jinekoloji ve Jinekolojik Onkolojide Endoskopik cerrahiler

Günümüzde teknik olarak her türlü jinekolojik operasyonu endoskopik yapmak mümkündür.  Ancak operasyon tipine karar verirken(açık veya kapalı olmasına)  mevcut hastalığın durumu göz önüne alınmalıdır.  Bir operasyonun herhangi yöntem ile yapılabilir olması, her zaman mevcut hastalığın tedavisi için uygun olmayabilir. Örneğin bir rahim duvarı tümörünün(sarkom) ameliyatı endoskopik(Laparoskopik ) olarak yapılabilir.  Ancak ameliyat bu yöntem ile yapıldığında, tedavinin başarısı olumsuz olarak etkilenebilir.

Laparoskopik cerrahilerde operasyona hazırlık aşaması, açık cerrahilerden farklı değildir. Endoskopik cerrahilerde operasyon süresi açık olanlara göre biraz daha uzundur. Ancak bu süre kısmen deneyim ile ilişkilidir.  Ancak laparoskopik cerrahilerde operasyon sonrası hasta konforu daha iyidir ve iyileşme süresi daha kısa sürer.  Ayrıca laparoskopik cerrahilerde operasyona ilişkili bazı sorunlar daha az görülür ve cilt üzerindeki kesi  biri göbek içinde olmak üzere  2-3 yerde 10-5 mm kadardır.

Resim 1:  Rahim içi kanserinin laparoskopik cerrahi sonrasında cilt kesi yer ve büyüklükleri.

Endoskopik (Laparoskopik) olarak yapılan bazı ameliyatlar :

Laparoskopik dış gebelik (ektopik gebelik) ameliyatı

Laparoskopik kist ameliyatları

Laparoskopik myomektomi

Laparoskopik sarkma ameliyatı (Laparoskopik ligemento sakropeksi)

Laparoskopik histerektomi

Laparoskopik rahim ağzı(serviks) kanseri ameliyatı

Laproskopik rahim içi kanser (endometriyum) ameliyatı

Laparoskopik erken dönem yumurtalık kanseri ameliyatı ( çok deneyimli ekipler tarafından yapılmalıdır)

Endoskopik cerrahileri ile ilgili operasyon videoları (not: bu bölüm hekimler içindir)


İLETİŞİM

İ.Ü Cerrahpaşa Tıp fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekoloji Onkoloji Bilim dalı, Kocamustafa Paşa, İstanbul
Tel: 0212 414 30 00 - 22043
Jinem Kadın Sağlığı Merkezi
Güzel bahçe sk. Seren ap. No:18/2 Nişantaşı, İstanbul
Tel: 0212 291 68 55 / 0212 291 68 57
Fax: 0212 291 68 56
Yukarı