Prof. Dr. Fuat Demirkıran - Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Jinekoloji Onkoloji Bilim Dalı

Vulva kanseri

Vulva halk arasında doğum yolu ağzı olarak bilinen bölgedir. Bu bölge kadın üreme organının dış kısmıdır. Burada çeşitli kanser öncesi hastalıklar ve kanserler görülebilir. Kanser öncesi hastalıklar orta yaşlarda kanserler ise çoğunlukla ileri yaşlarda menopoz sonrasında görülür.

Vulvanın kanser öncesi hastalıkları

Bu hastalıklarda en sık görülen şikâyet uzun süreli kaşıntılardır. Özellikle orta ileri yaşlarda sebebi bilinmeyen ve uzun süren genital bölge kaşıntıları ciddiye alınmalıdır. Bu kaşıntılar kanser öncesi hastalıklar ve hatta vulva kanserleri ile ilişkili olabilir. Kanser öncesi hastalıklar tedavi edilmedikleri zaman kansere ilerleyebilen hastalıklardır.

Vulvanın kanser öncesi hastalıkları VİN( vulvar intaepitelyal neoplasm) olarak tanımlanır. Biraz önce de belirtildiği gibi kaşıntıya sebep olabilirler veya herhangi bir şikâyet oluşturmazlar ve tesadüfen tanınırlar.

Vulvanın kanser öncesi hastalıklarının 3 derecesi vardır. Bunlar VIN I, VIN II ve VIN III olarak sınıflanır. Derece arttıkça hastalığın ağırlığı artar. VIN II ve III olanlar tedavi edilmedikleri durumlarda kansere dönüşürler. Ancak bu durum %3-5’ oranında 15-20 yıl sonra meydana gelir. Bu bilgiler ışığında VIN I olanlar tedavi edilmeyebilir. VIN II ve VIN III olanlar ise tedavi edilmelidir. Tedavi hastalıklı bölgenin çıkartılması şeklinde yapılır. Hastalığın büyüklüğüne göre işlem bölgesel veya genel anestezi altında uygulanır.

İleri yaşlarda görülür. En sık görüldüğü yaşlar 60-65’li yaşlardır. Doğum yolu önünün (vulva) herhangi tarafında görülebilir. Kadın genital tümörlerin sadece %5’i vulva kanseridir.

Hastalıkla ilgili şikayet ve bulgular: vulva kanserli hastaların önemli bir bölümünün geçmişinde uzun süreli kaşıntılar vardır. Yukarıda da belirtildiği gibi; özellikle iler yaşlarda dış bölgede görülen kaşıntılar ciddiye alınmalıdır. Bu kanserde dış kısımda yara ve ele ur(tümör) gelmesi en sık görülen şikâyetlerdir. Bazen kanama yapar. Bunların dışında idrar yaparken yanma ve özellikle ileri dönemlerde şiddetli ağrı görülebilir.

Hastalığın tanısı: Ülkemizde vulva kanseri tanısı bazen ileri dönemlerde koyulur. Bunun iki temel nedeninden biri şişmanlık diğeri ise özellikle ileri yaşlarda hastaların utanma duygusu nedeni ile hekime geç gitmeleridir. Şişman bayanlarda vulvanın hem hastanın kendisi ve hem de hekim tarafından değerlendirilmesi veya muayene edilmesi zordur ve küçük hastalıklar çoğu zaman erken dönemde gözden kaçar. Tanı şüpheli bölgelerden alınan parça(doku)ların histopatolojik incelemesi ile koyulur. Dış kısım başka bir deyişle vulvadaki her türlü değişiklik veya yara mutlaka biyopsi(parça alma) ile değerlendirilmelidir. Özellikle ileri yaşlarda bu uygulama ile erken tanılar koyulabilir.

Vulva kanserleri kimlerde sık görülür? İleri yaşlarda ve sıgara içenlerde sık görülür. Ayrıca HPV(human papilloma virüs) enfeksiyonu geçirenlerde sık görülür. HPV insanlarda genital(alt üreme organı) bölgede hastalıklar yapan bir canlıdır. Basitçe bir genetik yapı ve etrafında zardan oluşur. Bu canlı, virüs olarak tanımlanır. vulva kanserlerinin yaklaşık yarısı bu virüsün etkisi ile ortaya çıkar. Virüs önce vulvaya bulaşır. Bu bulaşma çoğu zaman cinsel yolla olur. Sonrasında bu bölgede virüse bağlı enfeksiyon meydana gelir. Bazı kadınlarda HPV enfeksiyonu, kanser öncesi hastalıklara(VIN) ilerler. Yukarıda kanser öncesi hastalıkların VIN olarak adlandırıldığı bildirildi. Kanser öncesi hastalıklarda tedavi edilmedikleri zaman kanserlere dönüşebilirler.

Vulva kanserinin evresi her kanserde olduğu gibi doğum yolu önü(vulva) kanserleri de tedavi öncesi veya tedavi aşamasında evrelendirilir veya sınıflara ayrılır. Vulva kanseri de diğer pek çok genital kanserde olduğu gibi 4 evrede görülür.
Evre 1’de tümör sadece vulva denilen bölgededir ve tümör büyüklüğü 2 cm’den küçüktür. Evre 2’de tümör sadece vulvada ve tümör çapı 2 cm’den büyüktür.
Evre 3’de tümör alt idrar yolu veya makata ilerlemiştir veya kasık bezelerine(lenf nodlarına) yayılmıştır. Evre 4’de tümör uzak bölgelere yayılmıştır.
Diğer kanserlerde olduğu gibi, vulva kanseri tedavisine ne kadar erken evrede başlanırsa, hastalığın iyileşme ihtimali o kadar fazla olur.

Prognostik faktörler

Hastalığın tedaviye vereceği cevabı etkileyen unsurlar prognostik faktörler olarak adlandırılır. Hastalığın evresi, tümörün büyüklüğü ve tedavi sırasında tümörün kasık bezelerine (lenf nodları) yayılmış olması iyileşme ihtimalini olumsuz yönde etkiler. Bunlar vulvanın prognostik faktörleridir.

Tedavi; vulva kanserinin tedavisi cerrahidir. Cerrahi(operasyon) sırasında hem tümör hem de kasık bezeleri (lenf nodları) çıkartılır. Bu amaçla iki türlü operasyon yapılır. Bunlardan birincisi radikal vulvektomi operasyonu olarak adlandırılır. Bu ameliyatta vulvanın tamamı çevre dokular ile birlikte çıkartılır. Böylece geniş bir bölge tümör ile birlikte çıkartılmış olur. İyileşme süresi uzun bir ameliyattır. Bu ameliyat şekli eskiden çok uygulanırdı. Günümüzde sadece bazı özel durumlarda ve büyük tümörler için yapılan bir ameliyat şeklidir. İkinci ameliyat şekli radikal lokal tümör eksizyonu olarak adlandırılır. Bu ameliyatta tümör 2-3 cm sağlam çevre doku ile birlikte çıkartılır. Günümüzde vulva kanseri tedavisinde en sık kullanılan ameliyat şekli budur. Her iki ameliyatta da ayrıca kasık bezeleri çıkartılır. Bu işleme inguinal lenfadenektomi denir. Ameliyat sonrası kasık bezelerinde tümör varsa, hastaya ilave olarak ışın(radyasyon) tedavisi uygulanır.


İLETİŞİM

İ.Ü Cerrahpaşa Tıp fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekoloji Onkoloji Bilim dalı, Kocamustafa Paşa, İstanbul
Tel: 0212 414 30 00 - 22043
Jinem Kadın Sağlığı Merkezi
Güzel bahçe sk. Seren ap. No:18/2 Nişantaşı, İstanbul
Tel: 0212 291 68 55 / 0212 291 68 57
Fax: 0212 291 68 56
Yukarı